pazi.jpg

Bove za označavanje ronioca

Prvenstveno iz sigurnosnih, a tek onda iz zakonskih razloga, ronilačka signalna plutača, tzv. bova, obavezan je detalj prilikom obavljanja bilo kakve podvodne aktivnosti, te ju svaki podvodni ribolovac ili ronioc mora imati povezanu za pojas sa olovima ili za sebe samog, kako stoji u zakonu.

Uz svaku sliku u galeriji imate navedeno ime i cijenu bove.