osti

Osti za puške

Seac osti 3 zuba – 86,00 kn

Seac osti 5 zuba – 140,00 kn

Picasso osti 4 zuba – 106,00 kn

Omer osti 5 zuba – zelene 69,00 kn , crne 65,00 kn

Omer osti 4 zuba – zelene 59,00 kn , crne 54,00 kn

Omer osti 3 zuba – zelene 54,00 kn