prsluk

Prsluk za olova

Seac maskirno zeleni prlsuk za olova.

Džepovi za 5 olovnih ploča na leđima + 2 naprijed