završetak za cijevi

Završetak za cijevi

Materijal INOX AISI 316.